BEREDSKAPSAVTALE EIDSIVA

BEREDSKAPSAVTALE mellom NORSK TRANSFORMATOR og EIDSIVA

Rammeavtale A           Side 1 av 8     Periode: 15.09.2009 – 31.12.2013       Revidert:27.11.2009         Dokument: Vedlegg 8 

1. xxx's tekniske spesifikasjoner for fordelingstransformatorer

 • Fabrikat: Norsk Transformator
 • Frekvens 50 Hz
 • Omsetningsforhold i tomgang 22000V + 2*2,5% / - 4*2,5 % / 415 V 11000V + 2*2,5% / - 4*2,5 % / 415 V 22000V + 2*2,5% / - 4*2,5 % / 240 V 11000V + 2*2,5% / - 4*2,5 % / 240 V
 • Kopling Dyn11 for 415V og Yyn0 for 240V.
 • Transformatoren skal være omkoplbar over lokk i spenningløs tilstand, og kunne avgi full ytelse ved alle trinn på omsetningskopler.
 • Trafoene skal utstyres med lavspente varistorer, merkespenning 440 V, 10kA for 415V-trafoer og 280V, 10kA for 240V-trafoer.
 • For 50kVA til og med 200kVA Trafoene skal utstyres med 36 kV porselensisolatorer (Vestlandsgjennomføringer) og være varmgalvaniserte, når porselensgjennomføringer skal benyttes.
 • Fra 315kVA benyttes berøringssikker HSP som standard.
 • Fra 315kVA skal trafoene skal utstyres med hjul.
 • Galvanisering av transformatorkasse i henhold til Norsk Standard, med 80μ som snitt-tykkelse.
 • Transformatorene skal rutineprøves i henhold til IEC 60076
 • Fordelingstransformatorer skal tilfredsstille kravene IEC 60076. ( Gjeldende norsk norm )
2. Beregning av beredskapsbehov
xxx har samlet data på transformatorhavari siden 1995. Disse benyttes for å danne grunnlag for en modell for beredskapslager av fordelingstransformatorer. I tabell 1.1 viser vi antall lynskader og andre havari, fordelt pr. måned og transformatorytelse. Statistikken viser en høyere skadefrekvens i sommermånedene, samt vintermånedene november, desember og januar.