Reidar Henningsen

Reider Henningsen


Regionssjef  i ABB.

Kontorsted: Harstad

Geografisk ansvarsområde:

Nordland, fra Nord-Salten.
Troms
Finnmark
Svalbard

Kontortelefon: 77077806
Telefax: 77076269

Adresse: ABB AS
Stornesveien 323
9402 Harstad

Mobil: 95818023

E-post: reidar.henningsen@no.abb.com

Reider Henningsen