Kjell Spone

Regionssjef  i ABB.

Kontorsted: Vikersund

Geografisk ansvarsområde:

Telemark
Vestfold
Buskerud
Akershus syd
Østfold
Midlertidig kontaktperson for: 
Oslo, Hedemark, Oppland, Akershus nord.

Kontortelefon: 32779820
Telefax: 32779821

Postdresse:
ABB AS
Postboks 54
3371 Vikersund

Mobil: 91850677

E-post: kjell.spone@no.abb.com

 

Kjell Spone