Jobb og karriere

Muligheter innenfor flere felter

Våre ansatte dekker mange fagområder, og bedriften er en av de større arbeidsplassene i sitt nærmiljø. I fabrikken driver vi produksjon av transformatorkasser, maling, klipping av kjerneblikk, produksjon av høy- og lavspenningsviklinger, samt montering og testing. I tillegg har vi en egen reparasjon og serviceavdeling som reparerer og kontrollerer brukte transformatorer for våre kunder. I administrasjonen drives produksjonsplanlegging og innkjøp, salg og ordremottak, design og beregning av transformatorer, produktutvikling og strategisk utviklingsarbeid. Nødvendige støttefunksjoner som økonomi og sekretærfunksjon er en viktig del av vår administrasjon. Vår strategi vil skape muligheter for vekst og utvikling, som igjen vil kreve tilgang på ny kompetanse og kapasitet. Hvem vet, kanskje blir du vår neste ambassadør.......................