Produktdatablad

DATABLAD TIER2 (FRA JULI 2021)

Tekniske spesifikasjoner Standard 2-vikling 

11000/240 - Datablad Tier2
11000/415 - Datablad Tier2
22000/240 - Datablad Tier2
22000/415 - Datablad Tier2


Tekniske spesifikasjoner 2-vikling

1000/240
1000/415
415/240Tekniske spesifikasjoner 2-vikling  - omkobbelbar LSP
 

11000/415-240 
22000/415-240 

Tekniske spesifikasjoner 3-vikling 

11000/415/240
22000/415/240
11000/1000/240
22000/1000/240

Tekniske spesifikasjoner 3-vikling - omkobbelbar HSP

22000-17500/1000/240

 
 

Tekniske spesifikasjoner 2-vikling - omkobbelbar HSP

 22000-17500/240
 22000-17500/415
 22000-11000/240
 22000-11000/415

Oversikt over gjennomføringer og faner

Gjennomføringer og faner

Spesiell beskyttelse 

 Transformatorer med spesiell beskyttelse

Spenningsbooster

Lavspentregulator småkraftverk

Automatisk spenningsregulering 

  Produktark

 


##################################################
GAMLE DATABLAD ( Tier1 - før 2021)
##################################################

Standard 2-vikling 

22000/240 - Data "EcoSmart" 2016
11000/240 - Data "EcoSmart" 2016
22000/415 - Data "EcoSmart" 2016
11000/415 - Data "EcoSmart" 2016

Spesifikasjoner Standard 2-vikling - Sverige

22000/420 - Data "EcoSmart" 2016
11000/420 - Data "EcoSmart" 2016