Miljø

Miljø

Norsk Transformator produserer og reparerer et bredt sortiment av transformatorer. Gjennom fokus på kvalitet og våre strenge interne kvalitetskrav til produksjon og ferdige produkter, bidrar vi til et godt elmiljø og god kvalitet i strømnettet.

All fremtidig produktutvikling skal samtidig med andre fordeler, gi miljømessige fordeler.En av våre største miljøpåvirkere er transport av råvarer og ferdigvarer. Dette er hele organisasjonen kjent med, og vi skal, innenfor de rammer som er økonomisk og teknisk mulig, begrense denne påvirkning. Dette gjør vi best gjennom maksimal håndtering av volum pr. bil, samt ved å stille strenge krav til våre logistikkpartnere.


Norsk Transformator produserer og reparerer et bredt sortiment av transformatorer. Gjennom fokus på kvalitet og våre strenge interne kvalitetskrav til produksjon og ferdige produkter, bidrar vi til et godt elmiljø og god kvalitet i strømnettet.

All fremtidig produktutvikling skal samtidig med andre fordeler, gi miljømessige fordeler.
En av våre største miljøpåvirkere er transport av råvarer og ferdigvarer. Dette er hele organisasjonen kjent med, og vi skal, innenfor de rammer som er økonomisk og teknisk mulig, begrense denne påvirkning. Dette gjør vi best gjennom maksimal håndtering av volum pr. bil, samt ved å stille strenge krav til våre logistikkpartnere..

Vår serviceavdeling mottar årlig mange transformatorer som er ulønnsomme å reparere. Disse blir skrotet på best mulig miljøvennligmåte. Klikk her for å se medlemsbevis fra Renas