Ombygging

I forbindelse med omlegging av spenninger, blir mange transformatorer ubrukelige. I slike tilfeller vil det for nyere transformatorer være lønnsomt å bytte viklinger til ny omsetning.

En ombygging består av:

  • Komplett revisjon
  • Ombygging til ny omsetning
  • Nytt transformatorskilt