Tilleggsutstyr

Nullpunktssikring selges sammen med transformator for montering i lavspenningsanlegg med isolert nullpunkt. Nullpunktssikringen har som formål å begrense problemene med overspenninger i lavspenningsnettet. Den hindrer at overspenningen sprer seg ut til sluttbruker.

NPS består av et avlederelement i serie med en smeltesikring. Avlederelementet består av to avlederblokker med et luftgap mellom.

Kan leveres med festebrakett for stolpe eller vegg.

 

Se produkttabell. 


Elnummer: 29 110 69

 Last ned veiledning