Historien

Det startet i 1917....

I Steinkjer har det blitt produsert transformatorer siden 1950. Fabrikken ble etablert av No-Tra-Mo, som flyttet sin produksjon fra Moss. I 1971 kjøpte National Industri  No-Tra-Mo, og utvidet aktiviteten i Steinkjer. Elektrisk Byrå kjøpte så National Industri i 1988 og eide fabrikken fram til 1992 , da  Elektrisk Byrå ble oppkjøpt av ABB. I 2008 ble fabrikken solgt fra ABB til Norsk Transformator as, og eies i dag av enhetens ledelse.


Milepæler i vår historie:

1917 National Industri grunnlagt i Sandefjord
1935 No-Tra-Mo grunnlagt i Moss
1950 No-Tra-Mo flyttet til Steinkjer
1971 No-Tra-Mo kjøpt opp av National Industri AS
1972 Ny moderne fabrikk bygges i Steinkjer
1988 EB overtar National Industri
1992 EB går inn i ABB
1993 All produksjon av fordelingstransformatorer i ABB flyttes til Steinkjer. Fabrikken i Skotselv legges ned, og produksjon av oljeisolerte 500 -5000 kVA samt produksjon av tørrisolerte transformatorer flyttes til Steinkjer
1999 Produksjon av tørrisolerte transformatorer opphører
2005 Større investering i nytt produksjonsutstyr gjennomført i fabrikken
2008 Management buy Out. Norsk Transformator AS overtar fabrikken, produktdesign og ansvar for leveranse til det norske markedet fra ABB
2008 Avtale med ABB om salg og markedsføring i det norske markedet
2010 Norsk Transformator Beredskap AS er en realitet. System for beredskap av fordelingstransformatorer utviklet av Norsk Transformator
2014 Ny LS viklemaskin for folievikling satt i drift.
2016 Norsk Transformator kjøper Magtech og starter arbeidet med å overføre produksjon fra Sri Lanka til Steinkjer.