EU ECO-Design

EU-kommisjonen har gjennomført en forstudie på krafttransformatorer. Det totale tap fra transformatorer installert i EU-27 er for 2008 anslått til å være 93,4 TWh/år. En mer energieffektiv utforming av transformatorer kan utgjøre et kostnadseffektivt forbedringspotensial på om lag 16,2 TWh/år i 2025.

På bakgrunn av studien har EU-kommisjonen vedtatt en økodesignforordning med krav til miljøvennlig utforming av kraft- og fordelingstransformatorer over 1 kVA (énfase-transformatorer) og over 5 kVA (trefase-transformatorer). Kun transformatorer som oppfyller kravene kan omsettes og tas i bruk i EØS. De skal påføres et CE-merke som bevis på at alle EUs krav er oppfylt.

Les mer om dette på regjeringen.no