Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling

Gjennom et langsiktig samarbeid med SINTEF og andre samarbeidspartnere, vil produksjonsenheten i Steinkjer videreutvikle sin produksjonsteknologi og ta nye skritt i utviklingen av produksjonskvalitet og effektivisering.

 

Bedriften har som mål å øke produktiviteten gjennom bearbeiding og forbedring av prosesser, tilpasning av produksjonsutstyr og økt kompetanse. Alle ansatte er involvert i dette prosjektet. Sammen med SINTEF og andre partnere's fagkompetanse skal vi danne grunnlaget for å nå våre ekspansive mål i de kommende år.

Utvikling av produktet

Norsk Transformator arbeider kontinuerlig med produktutvikling som skal hjelpe våre kunder til smartere nettdrift i framtid. Våre kunder møter mange «nye» utfordringer som krever produktutvikling og tilpasninger til moderne fleksibel og effektiv nettdrift. Vår strategi er å ligge i forkant med nyskapende teknologi og driftssystem tilpasset våre produkter

Våre samarbeidspartnere