Beredskapslager

Effektiviser beredskap med online beredskapsmoduler

Behovet for hurtig tilgang på kritiske komponenter til kraftforsyningen har vært økende de siste årene. Systematisk risikovurdering hos E-verkene, kombinert med samfunnets økende behov for leveringssikkerhet, gjør at det er en bevist holdning til beredskap også for transformatorer til fordelingsnettet.

Norsk Transformator har utviklet et unikt system for etablering og drift av beredskapslager. Ta kontakt med vår salgsavdeling for en beredskapsprat.

Beredskapslagerets størrelse og innfyllingsgrad beregnes ut i fra det enkelte E- verks skadestatistikker, og drives med profesjonelle systemer for innfylling og rullering av ytelser. Vi har løsningene.