Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet har vært i fokus i alle år, helt tilbake til National Industris utvikling av transformatorproduksjon startet. Det har vært en meget god tradisjon for å opprettholde et høyt kvalitetsnivå i alle pågående prosesser. Dette for å sikre førsteklasses kvalitet på sluttproduktet.

 

I begynnelsen av 90 tallet kom de nå mer kjente kvalitet- og miljøstyringssystemene på banen, og det ble viktig for fabrikken å være sertifisert og etterleve kravene i dem. I dag er Norsk Transformator sertifisert i henhold til NS - EN ISO 9001 : 2008, NS - EN ISO 140001 : 2004, og NS - EN ISO 45001 : 2018.

NS-EN ISO 9001: 2015

Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

NS-EN ISO 14001: 2015

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøstyring. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

NS-EN ISO 45001: 2018

NS-EN ISO 45001: 2018 er et kravsett knyttet til arbeidsmiljø. Ved å sertifisere seg etter dette kravsettet, vil man kunne vise til at man har identifisert sine utfordringer knyttet til helse og risiko og at man har et styringssystem som ivaretar god helse/minimal risiko.

Se sertifikatene her