Generell produktinformasjon

Hermetisk tette transformatorer

Vi har mer enn 35 års erfaring med hermetisk tette transformatorer. Fordelene med hermetisk tette transformatorer er at man unngår:

 • Fuktighetsopptak i olje og viklinger
 • Fordamping av olje     
 • Oljesøl ved transport og montasje

Nasjonal Industri / ABB utviklet rundt 1990 hermetisk tette transformatorer. Dette var en nyvinning, som tilførte produktet klare fordeler. Ved å fjerne ekspansjonstanken for olje, fikk man et forenklet vedlikehold og mindre mulighet for vanninntrenging i oljen. Problemet med fordamping av olje ble også et avsluttet kapittel. 

Fabrikken i Steinkjer var den første produksjonsenheten i verden til å produsere hermetisk tette transformatorer. Etter hvert kom også overtrykksventil med som en standard på våre transformatorer, noe som sikret tanken mot deformasjon ved sakte trykkoppbygging internt i trafo. Dette har medført at tanken i dag sjelden blir byttet ved reparasjoner av viklinger skadet av overspenninger.

Hermetisk tette transformatorer hindrer også oljesøl ved transport.

Høyspenningsvikling

Normene setter krav til en transformators prøvespenning. Det er ingen tvil om at transformatorer tilkoblet luftnett utsettes for større påkjenninger enn de som er angitt i normene. Det er steile overspenninger, forårsaket av lynnedslag, som oftest fører til transformatorhavari. For å mestre de påkjenningene transformatorviklingene utsettes for ved steile spenningsbølger, er det nødvendig at spenningen fordeles jevnt over alle lagene i viklingene. Norsk Transformator har viklinger som ivaretar dette kravet. Høyspenningsviklingene er utført som en spesiell type kontinuerlig lagvikling som gir jevn spenningsdeling, både over lagene og aksialt på viklingen, ved de steileste overspennings påkjenninger.

 

Lavspennings folievikling

Alle standardtransformatorer har lavspennings folievikling som gir minimale kortslutningskrefter.

Ved ekstern kortslutning vil det være amper-vindings balanse mellom høy- og lavspenningsviklingene. Dette fordi strømmen fordeler seg fritt over hele foliens bredde. Det oppstår da ingen, eller kun svært små kraftkomponenter, slik at det ikke oppstår aksiale kortslutningskrefter i noen av viklingene. En annen fordel med folievikling er den gode termiske kontakten man får. Dette på grunn av de store flatene og relativ tynne isolasjon mellom lagene. Det oppnås da en god varme transport og reduksjon av ”hot-spot” temperaturen i viklingen.

Kjerne

Kjernen er bygget opp av spesialbehandlet kaldvalset elektroblikk med lave tapstall. Kjernen er basert på ”step-lap” prinsippet som medfører at både støy og tomgangstap blir redusert maksimalt. Med dagens kapitaliserings verdier gir det en økonomisk gunstig transformator. Kjernen har et enkelt mekanisk press-stell og er i tillegg limt med miljøvennlig lim for å gjøre den maksimalt stabil og støysvake.

Vi benytter i dag fire forskjellige oljetyper i vår produksjon:

 • Mineralolje
  ONAN
  Nynes Nytro 10XN (Nordic)
  Dette er standard olje for ONAN kjøling. Denne oljen har gode egenskaper som kjøle- og isolasjonsmedium. Nynes Nytro 10XN er spesielt tilpasset nordiske forhold og fungerer utmerket i vårt klima, med store svingninger i temperaturer.

   Link til Datablad

 • Syntetisk esterolje
  KNAN ester
  Nycodiel 1258
  Et miljøalternativ som tilfredsstiller krav til KNAN kjøling. Syntetisk esterolje kvalifiserer til europeiskemiljøkrav. 
  Vi har valgt å benytte en syntetisk esterolje av høy kvalitet, med et ekstremt høyt frysepunkt. Denne passer perfekt til Nordiske klima, og har meget gode kjøle- og isolasjonsegenskaper.

  NYCODIEL® 1258 er spesielt anbefalt for bruk i transformatorer og miljøfølsomme applikasjoner som vindturbiner. NYCODIEL® 1258 kombinerer forbedret varmebestandighet, brannsikkerhet, lav temperatur og utmerket miljøprofil, sammenlignet med mineralske-, vegetabilske- eller silikonbaserte produkter.

  FORDELER
  • oppfyller IEC 61099: 2010
  • Utmerket oksidasjonsstabilitet i henhold til IEC 61125 metode C
  • Lavt kaloriverdi og høyt brannpunkt, oppfyller IEC 61039 K3
  • Bionedbrytbar i henhold til OECD 301B
  • Ikke skadelig for miljøet

   Link til Datablad

 • Naturlig esterolje
  KNAN ester
  Envirotemp FR3
  En naturlig esterolje som ikke påvirker miljøet. 99% nedbrytbar. Har dog noe begrenset bruksområde, da den fryser til fast masse over tid ved -15grader. Dette kan skalpe utfordringer for frakt og innkobling av trafo i frosset tilstand. Esteroljen minsker i volum ved nedfrosset tilstand, noe som skaper mulighet for skader av aktiv del ved transport. Man kan heller ikke benytte kobler i denne tilstanden, og det skal gjennomføres en oppstartprosedyre ved kaldstart.

   Link til datablad

 • Silikonolje
  KNAN
  Powersil fluid TR50
  Benyttes i dag i transformatorer med «spesiell beskyttelse». Tilfredsstiller kravene til brannklasse. Silikon har god egenskaper som isolasjons- og kjølemedium. Den største fordelen med silikon, er at den er selvslukkende og utvikler lite energi i en brannsituasjon. Derfor anbefaler vi silikon når det skal bygges en transformator med spesiell beskyttelse.

   Link til datablad

 • Shell DIALA S4 ZX-I
  KNAN
  Produktnavn DIALA S4 ZX-I
  Produktnummer 14780
  Isolerende olje. 
  Leverandør Univar Solutions AS

   Link til datablad

 

Det viktigste elementet i produksjon av oljetanken til transformatoren, er kjøle ribbene. Disse har som oppgave å kvitte seg med overskuddsvarme som aktiv del opparbeider. Når transformatoren blir varm, sirkulerer oljen rundt viklingene og ut i ribbene. Våre design sikrer tilstrekkelig kjøling kombinert med styrke og fleksibilitet i ribbene. Fleksibiliteten er meget viktig for å kunne håndtere trykkendringene som de forskjellige driftssituasjonene skaper. I en hermetisk tett transformator er det ribbene som ivaretar alle trykkendringer.

Vi designer og produserer våre ribber selv, tilpasset de normer vi produserer i henhold til, samt våre kvalitetskrav som ofte strekker seg ut over normkrav.

Overflatebehandling

Overflatebehandlingen av kasse og lokk er basert på epoxy pulvermaling med EPS, elektrostatisk pulversprøyting. Systemet utmerker seg med en poretett og mekanisk sterk overflate.

En korrosjonssikker lakk som også beskytter miljøet
Pulverlakk er en av markedets mest miljøvennlige måte å lakkere overflater på, både for de som lakkerer og de som benytter produkter som er lakkert med pulverlakk. Pulverlakk gir en dekorativ beskyttelse mot korrosjon, og utføres med maling uten løsemiddel (VOC), og gir derfor en miljøvennlig overflatebehandling. Alternativt, og anbefalt for kystdistrikt og sterk forurensete områder, leveres transformatorene i varmforsinket utførelse.

På utkikk etter andre transformatortyper?. Send oss en forespørsel!