Åpenhetsloven

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Introlduksjon.

Nortrafo sammen med våre datterselskaper, er omfattet av åpenhetsloven har plikt til å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen skal offentliggjøres, og være lett tilgjengelig på våre nettsider. (www.nortrafo.no) Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. 

Les mer om vår redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger juni 2023