Ordremottak

Info til ordremottak vises nedenfor. Du kan også fylle inn ett av våre 3 elektroniske skjema Generell henvendelse, Bestilling transformator eller Innmelding reparasjon/service. Du mottar en elektronisk bekreftelse og normalt vil vi ha besvart henvendelsen innen 24 timer.

 

Telefon

+47 74 17 04 00

Epost

post@nortrafo.no

Telefax

+47 74 16 44 06

Andre spørsmål?. Kontakt oss!