Nettstasjoner

Nettstasjoner fra ABB

ABB produserer nettstasjoner ved sin fabrikk i Skien. Norsk Transformator leverer et betydelig antall transformatorer til Skien for innmontering i kiosk, før de sendes ut til kunde.
Ønsker Du leveranse av komplett løsning av transformator og kiosk, ta kontakt med oss på post@nortrafo.no.

 

Nettstasjoner fra Satema

Anleggstransformatorer SATEMA har siden 1985 vært en stor produsent av spesialbygde transformatorstasjoner til bygge- og anleggsbransjen. Alle kioskene er bygd etter de samme prinsipper og utførelse. Trafostørrelsen varierer fra 100 kVA til 2000 kVA. Vi har i dag 4 ulike hovedtyper av anleggskiosker:

1. Matestasjoner
22-11 kV /5,7-11 kV ± 2 x 5%- Trafoytelser fra 500 kVA til 2000 kVA- SF6 høyspentbryteranlegg- Jordfeilovervåking

2. Fordelingsstasjoner
11-22 kV / 0,23-0,4 kV ± 2 x 5%- Trafoytelser fra 315 – 1600 kVASF6 høyspentbryteranlegg- Lavspentfordeling: Effektbrytere eller SLK sikringslister 

3. Tunnelstasjoner
5,7-11 kV / 690-1000V- 11-22 kV / 690-1000V- Trafoytelser 500 kVA til 1000 kVA- Sekundærtrafo 63 kVA 690V/1000V/400V- SF6 høyspentbryteranlegg- Fordeling 690V/1000V: 2-3 avganger for borerigger med jordfeilovervåking- Fordeling 400V: Stikkontakter 1fas og 3fas

4. Minikiosker
230V-400V / 400V-690V-1000V med nullpunktsregulering og full ytelse på sekundær spenning- Trafoytelser fra 100 kVA til 800 kVA- Fordeling 690/1000V: 2 avganger for borerigger med jordfeilovervåking.

1. Matestasjoner
- 22-11 kV /5,7-11 kV ± 2 x 5%
- Trafoytelser fra 500 kVA til 2000 kVA
- SF6 høyspentbryteranlegg
- Jordfeilovervåking
2. Fordelingsstasjoner
- 11-22 kV / 0,23-0,4 kV ± 2 x 5%
- Trafoytelser fra 315 – 1600 kVA
SF6 høyspentbryteranlegg
- Lavspentfordeling: 
Effektbrytere eller SLK sikringslister
  3. Tunnelstasjoner
- 5,7-11 kV / 690-1000V
- 11-22 kV / 690-1000V
- Trafoytelser 500 kVA til 1000 kVA
- Sekundærtrafo 63 kVA 690V/1000V/400V
- SF6 høyspentbryteranlegg
- Fordeling 690V/1000V: 2-3 avganger for borerigger med jordfeilovervåking
- Fordeling 400V: Stikkontakter 1fas og 3fas
4. Minikiosker
- 230V-400V / 400V-690V-1000V med nullpunktsregulering og full ytelse på sekundær spenning
- Trafoytelser fra 100 kVA til 800 kVA
- Fordeling 690/1000V: 2 avganger for borerigger med jordfeilovervåking