Leverandørportal

INNKJØP OG RÅVARER

Norsk Transformator AS ivaretar alle innkjøp selv. Gjennom vårt produksjonstyringssystem ivaretar vi innkjøpsrutiner og mengder ovenfor våre leverandører.

Vi inngår langsiktige avtaler med våre viktigste råvareleverandører og utvikler et nært og godt samarbeid med våreprioriterte leverandører.

Se beskrivelse av vår innkjøpsprosess. 

Innkjøpsprosessen
Leverandørinformasjon
Leverandørregister
Etiske retningslinjer til våre leverandører

 

Epost til innkjøp: supply@nortrafo.no