Kompetanse

Produksjon siden 1950

I fabrikken driver vi produksjon av transformatorkasser, maling, klipping av kjerneblikk, produksjon av høy- og lavspenningsviklinger, samt montering og testing. I tillegg har vi en egen reparasjon og serviceavdeling som reparerer og kontrollerer brukte transformatorer for våre kunder. I administrasjonen drives produksjonsplanlegging og innkjøp, salg og ordremottak, design og beregning av transformatorer, produktutvikling og strategisk utviklingsarbeid.

 

Nødvendige støttefunksjoner som økonomi og sekretærfunksjon er en viktig del av vår administrasjon. Vår strategi vil skape muligheter for vekst og utvikling, som igjen vil kreve tilgang på ny kompetanse og kapasitet.

Gjennom produksjon av nye transformatorer, og egen avdelig for reparasjon av brukte transformatorer, har bedriften opparbeidet unik spesialkompetanse innenfor transformatorproduktet. Erfaringene bygger på produksjon siden 1950.