Kapitalisering av tap

Beregningsskjema   Kapitalisering av tap

Skriv inn verdiene for Pk og Po så får du beregnet kapitalkostnad 30 år..

  Sintef Planbok           
  Trafostørrelse Pk NOK/W   Po[W] Po[W] Kapitalkostnad 30 år  
  50 - 200 kVA kr. 16.30,-   Kr.  
  315 - 3150 kVA kr. 14.40,-   Kr.  
               
  Her kan du beregne med egne verdier for Po og Pk  
  Egne verdier kr.   Kr.  
               

Planleggingsbok for kraftnett - bind 3" - Sintef Sintef beregning av kapitalisering av tap i transformatorer