Om Norsk Transformator

Norsk Transformator - en ny bedrift med lang erfaring......

Norsk Transformator AS ble etablert i 2008 med formål å videreføre produksjon og utvikling av transformatorer. Bedriften er lokalisert i Steinkjer med en fabrikk på ca 5000 m2. Norsk Transformator er Steinkjers største industriarbeidsplass, og sysselsetter ca 50 personer.

Da tidligere eier ABB etterhvert utviklet en strategi hvor de ønsket å fokusere på store produksjonsenheter i Europa og Kina, fikk ledelsen ved bedriften tilbud om å overta virksomheten.

Fabrikken har produsert transformatorer siden 1950, og kan derved videreføre en god tradisjon med produksjon av oljefylte fordelingstransformatorer av høy kvalitet.

Produksjonen i Steinkjer har gjennom mange år vist en positiv utvikling av effektivitet og resultater. Dette gir oss stor tro på at vi vil lykkes med å utvikle Norsk Transformator til en stor markedsaktør i det nordiske markedet.

Dagens produksjonskapasitet ligger på ca 2500 enheter. Vår serviceavdeling behandler ca 500 objekter årlig.