Bestilling av transformator
Her kan du registrere en ordre i bestillingsskjemaet under. Når vi har registrert ordren, vil du umiddelbart motta en ordrebekreftelse fra oss, med alle de viktigste opplysningene.
  Bestilling av transformator  
  Firma     Bestiller
 Navn    Navn
 Fakturaadresse    Epost
 Postnr/sted
   Telefon
 Bestillingsnummer  Referanse  
  Levering  
 Leveringsadresse    
Postnr/sted
         
  Ønsket produkt
Nominell ytelse (kVA)
Primærspenning i tomgang (V)
Trinnkobler x 2,5%
Sekundærspenning i tomgang (V)
Koblingsgruppe
Frekvens (Hz)
Olje 
 
HSP-gjennomføringer
LSP-gjennomføringer
Overflatebehandling
Understell
Annet
       
  Ekstrautstyr
Termometerlomme (gjelder 50kVA - 315 kVA) - Standard fra 500 kVA
Gassvakt
Varistorer
PT 100
Signaltermometer
Visertermometer
Innebygde HS-sikringer
RIS instrument ( multifunksjon)
Koblingsboks for kontrolledninger
Oljeoppsamlingskar
Annet (spesifiser under Andre opplysninger)


Vi leverer tilleggsutstyr etter ønske: (masteoppheng, ekstra jording, kapslinger, skjerming mot elektromagnetisk støy m.m.)

Spesifiser ditt ønske under Andre opplysninger.


  Levering
 Leveringsmåte     Ønsket leveringstid    uke        år

 Andre opplysninger

    Når du sender bestillingen mottar du en automatisk kvittering på epost.