Jobb og karriere

Norsk Transformator er en av de større industriarbeidsplassene i Steinkjer. Bedriften har gjennom de siste årene hatt en meget positiv utvikling, og har gjennomført en betydelig styrking av arbeidsstokken. I vår produksjon har vi fagarbeidere innen sveising, maling, industrimekanikk, automasjon og elektro. Alle rekrutteringsprosesser gjennomføres i samarbeid med eksterne rådgivere, for å sikre at vi finner de riktige menneskene til å være med på å utvikle vår bedrift inn i framtiden.

Norsk Transformator søker operatører til produksjon i Steinkjer

På grunn av økende oppdragsmende og noe naturlig avgang, ønsker vi å styrke vår kapasitet innen vikling.

Nå skal vi ansette viklere til vår transformatorproduksjon i Steinkjer. Vi ønsker oss personer med fagkompetanse innen elektrofaget.

Bli med på den videre utviklingen av en spennende og unik industriproduksjon i Steinkjer. Vi er 50 engasjerte medarbeidere  i bedriften, og gleder oss til å få DEG med på laget. Ta kontakt med produksjonssjef Harry Alstad.     Se annonsen her


Muligheter innenfor flere felter

Våre ansatte dekker mange fagområder, og bedriften er en av de større arbeidsplassene i sitt nærmiljø. I fabrikken driver vi produksjon av transformatorkasser, maling, klipping av kjerneblikk, produksjon av høy- og lavspenningsviklinger, samt montering og testing. I tillegg har vi en egen reparasjon og serviceavdeling som reparerer og kontrollerer brukte transformatorer for våre kunder. I administrasjonen drives produksjonsplanlegging og innkjøp, salg og ordremottak, design og beregning av transformatorer, produktutvikling og strategisk utviklingsarbeid. Nødvendige støttefunksjoner som økonomi og sekretærfunksjon er en viktig del av vår administrasjon. Vår strategi vil skape muligheter for vekst og utvikling, som igjen vil kreve tilgang på ny kompetanse og kapasitet. Hvem vet, kanskje blir du vår neste ambassadør....................... 


Operatør i produksjon

I fabrikken arbeider daglig ca 40 operatører med forskjellige oppgaver/delprosesser i produksjonslinjen for fordelingstransformatorer. Mange av oppgavene må læres hos oss, da det benyttes en god del spesialutstyr og maskiner i produksjonsprosessen. Opplæringen skjer internt, og tilpasses til den enkeltes behov.    For andre oppgaver er det behov for fagbrev innen fagene elektro og sveis - platearbeid.