Reparasjon og service

Reparasjon og Service

Vår serviceavdeling gjennomfører reparasjon og vedlikehold av fordelingstransformatorer. Vi reparerer transformatorer fra alle produsenter. Gjennom vårt web baserte servicesystem har vi gjort det enkelt for kunden å melde inn sine transformatorer til reparasjon eller service. Kunden blir oppdatert på mail, og kan selv følge serviceprosessen fram til transformatoren blir returnert. Serviceavdelingen reiser også ut til kundene for lettere serviceoppdrag på transformatorer som ikke kan tas ut av drift uten vesentlige kostnader. I slike tilfeller kan ofte service foregå på natt eller helg for å minimere ulempene med driftsstopp.

Innmelding reparasjon/service

Vår serviceavdeling mottar årlig mange transformatorer som er ulønnsomme å reparere. Disse blir skrotet på best mulig miljøvennlig måte. Klikk her for å se medlemsbevis fra Renas

I tillegg til transformatorer kan vi levere deler og olje. Vi har lagd et bestillingsskjema med de mest bestilte delene som gjør det enkelt å bestille riktig type deler og olje.