Revisjon

Revisjon

En revisjon består av følgende:

 • Transport fra kunde
 • Mottakskontroll og registrering
 • Test om oljen inneholder PCB
 • Full kontroll av alle deler
 • Skifting av alle utvendige pakninger
 • Rengjøring av lokk og kasse, grunning og maling
 • Tørking av transformatoren på tilsvarende måte som for en ny transformator
 • Skifting av olje
 • Rutineprøving av transformatoren etter IEC 60076
 • Transport tilbake til kunde
 • 1 års garanti på utført arbeid