Omkobbelbare transformatorer

Omkobbelbare Transformatorer

Omkobbelbar HSP
O
mkobbelbar HSP benyttes der det er planer om oppgradering av nett, eller hvor netteiere ønsker en trafo som kan benyttes på flere spenningsnivå. Typisk omkobling er 22000-11000V. Det leveres i dag mange varianter. ( 22000-17500) ( 22000 – 15000) ( 22000 – 11000) (11000 – 7500) (11000 – 5500).

Omkobling skjer med serie parallell omkobler over lokk, vrider med stilling 1 og 2. Stilling 1 er alltid den høyeste spenningen.

 

Omkobbelbar LSP
Omkobbelbar LSP benyttes for å øke flexibilitet i bruksområde for transformatoren.

Typisk spenning på uttak er 415 – 240V Dyn11-Dd0. Omkobling skjer med lasker i delta kobling for 240V

Lasking av omkobbelbar lavspent