Spesiell beskyttelse

RENBLAD 60021 Nettstasjon - Fordelingstransformator

Oljeisolerte O og K spesifikasjon

• Pkt 5.2 Transformatorer med spesiell beskyttelse NEK  IEC 60076 – 13 Det skal kunne leveres transformatorer som  oppfyller kravene i punkt 2.3 i «FM 3990 Approval Standard for less and nonflamable liquid-isolated transformers». Transformatoren er dermed godkjent som type K med spesiell beskyttelse. Det henvises til forskriften ( FEF 2006) og tabell 4-4 og 4-5 i §4-9
• Forsterket transformatortank
• Transformatortank med spesielle krav til trykkavlastning
• Vern mot lav strøm
• Vern mot høy strøm