Andre løsninger

Eldre nyheter:

Frekvensomformerdrift er krevende for transformatorer. Slik drift gir ofte høyere tap i transformatoren, og muligheter for at den kan «gå i metning». Derfor krever frekvensomformerdrift spesiell design.

Vi spesialdesigner robuste løsninger på forespørsel.

Tekst kommer

En autotransformator er bygget opp med 1 vikling pr. fase. Den transformerer fra et spenningsnivå til et annet uten galvanisk skille. Høyspent / Høyspent. Typisk 22000/15000 osv. Det er mulig å benytte trinnkobler på en autotrafo.Vi produserer autotrafo fra 200kVA til 5MVA avhengig av forhold mellom spenningene.

En autotrafo er ikke kortslutningssikker.