Spenningsbooster

Spenningsbooster

22 kV spenningsregulator for spenningsstabilisering ved småkraft


Magtech Voltage Booster - mellomspentregulator for småkraft - er en 22 kV spenningsregulator spesialdesignet for lange radialer med distribuert kraftproduksjon. Regulatoren senker spenningen og øker dermed utnyttelsesgraden til eksisterende mellomspentlinjer ved innføring av ny småkraft. Regulatorløsningen er utviklet i meget tett samarbeid med nettselskapet Helgelandskraft, flere andre norske nettselskap og SINTEF, og bidrar til at ny småkraft kan realiseres på et langt tidligere tidspunkt enn en full linjeoppgradering økonomisk ellers ville tillatt. Løsningen benytter Magtechs egenutviklede patenterte robuste vedlikeholdsfrie induktorteknologi, og senker linjespenningen aktivt som funksjon av produsert effekt i kraftverket, og bidrar med dette til at kraftverket kan løfte produksjonen til sitt fulle potensial    

 

 

Spesifikasjon 

Modelloversikt