Automatisk spenningsregulering

Automatisk spenningsregulering 

Norsk Transformator samarbeider med Reinhausen Maskinfabrikk i Tyskland. De har utviklet en trinnkobler som kan trinne trafo under last. Sammen med en styreenhet som måler verdier på HS og LS benyttes algoritmer for å velge det til en hver tid gunstigste trinn for trinnkobler. Trinnkobling er motorstyrt og muliggjøres med bruk av vakum teknologi.

Systemet kan leveres til de fleste 2- og 3-viklingsvariantene.