Automatisk spenningsregulering

Automatisk spenningsregulering 

Norsk Transformator samarbeider med Maschinenfabrik Reinhausen (MR) i Tyskland. MR har utviklet den kompakte trinnkobleren ECOTAP® VPD®, som muliggjør trinning av trafo under last. En enkel styreenhet måler spenningen i lavspenttavlen i nettstasjonen, og sørger for alltid å holde riktig spenning ut til kundene. Trinningen foregår ved hjelp av velkjent og robust vakuumcelle-teknologi. Forventet levetid er ut levetiden for distribusjonstrafoen. Systemet kan leveres til de fleste norske 2- og 3-viklingstrafoer. Norsk Transformator har som første europeiske trafoleverandør implementert og levert ECOTAP® VPD® i kombinasjon med autotrafo, anvendt som serieregulator (22/22 kV) for å kompensere spenningsfall i lange svake 22-kV distribusjonsnett.

ECOTAP® VPD® kan som opsjon leveres med utbyggingsmodul (CONTROL PRO) for mer avanserte reguleringsalgoritmer, f.eks lastflytkompensering. CONTROL PRO muliggjør også kommunikasjon med Scada etc., gjennom et utvalg ulike protokoller.