Koronavirus


Status: 06.04.2021 - GJENNOMFØRTE TILTAK

 • 2 meters avstand er innført i våre lokaler.
 • Det er innført besøksforbud i våre lokaler. Kun personer utenfra som må inn for å hjelpe oss å holde produksjonen gående, får avtale om tilgang. ( Under strengt regime )
 • Reiseforbud er innført for salg og service.
 • Lunch og kaffepauser er fordelt på flere rom for å sikre at færre mennesker sitter samlet.
 • Tilgang til skiftarbeid for personer med omsorg for barn.
 • Økt daglig renhold i fellesarealer, kjøkken, fellesrom, toaletter og håndtak.. Daglig desinfisering av håndtak og kraner/håndvask.
 • Økt fokus på rutiner for håndvask og hoste. Generelle tiltak mot smittespredning.
 • Antibac utplassert på alle innganger og kantine.
 • Innført hanskepåbud i produksjonslokalene. Engangshansker gjort tilgjengelig for alle ansatte og eventuelle viktige besøk som sluses inn for å gjøre et nødvendig oppdrag.
 • Spesielle tiltak for vareleveranser.
 • Ingen ansatte benytter kollektiv transport til og fra arbeid.
 • Innført hjemmekontor for enkeltpersoner.

Norsk Transformator følger til enhver tid anbefalinger og pålegg fra myndighetene.