Reparasjon

REPARASJON AV BRUKT SKADET TRANSFORMATOR

Før transformatoren blir reparert, vurderes lønnsomheten. Viser det seg at det ikke lønner seg å reparere transformatoren, blir den skrotet. Ved kostbare reparasjoner blir kunden på forhånd informert om reparasjonens omfang og samt et kostnadsoverslag.

En reparasjon består av følgende:

  •  Komplett revisjon  ( Se under punktet revisjon her )
  •  Bytte, eller reparasjon av defekte deler
  • En reparasjon kan bestå av for eksempel bytte av defekt vikling eller skadet kasse,  lokk eller gjennomføringer