Tilleggsutstyr

Silikagel benyttes på eldre fordelingstransformatorer hvor transformatoren er utstyrt med konservator.

Den nye silicagelen inneholder ingen tungmetaller.

Lufttørkeapparat for å forhindre at fukt trenger inn i transformatoroljen når transformatoren suger inn luft.
Målet er å fothindre at transformatorens olje etterhvert får dårligere isolasjonsevne.

Silikagel kan ta oppp ca 40% vektprosent vatn. Når silikagel er tørr, har den en orange farge. Når den blir fuktig, skifter fargen til transparent. Alt etter luftfuktighet og driftsforhold for den enkelte transformator, vil silikagel måtte byttes med jevne mellomrom. Holder normalt til ca 1 års drift.

 Last ned veiledning