TPC/3-polet brudd

TPC/3-polet brudd

Dette er neste generasjon HSP sikringer innebygd i transformator. Aktiv del er bygd opp på standard spesifikasjon. På hver fase ligger det en HS sikring. Hvis den påvirkes til brudd, utløser dette et mekanisk brudd for alle 3 faser. Denne løsningen sikrer full frakobling av nett, og forenkler feilsøking. I tillegg unngås feil som påvirker kundens installasjoner.

Vår TPC løsning har i tillegg to sensorer som overvåker interne feil i trafo. Dette er sensorer for oljenivå og trykk. Disse sensorene sørger for utkobling  av trafo hvis det oppstår oljelekkasje, eller at det bygger seg opp en intern feil i trafo.