3-viklingstransformatorer

3-viklings Transformatorer

3-viklingstransformatorer er "vanlig" i industrien for forsyning av likerettere med en del d-vikling og en del y-vikling. Dette for å få faseforskyvning. 3-viklings fordelingstransformatorer er en Norsk spesialitet.
 
3-viklinger brukes for å kunne ta ut både 415 V og 240 V fra en transformator. Normalt: 22000 +-2x2% / 415 / 240 V, Dyn11yn11

Kan belastes fra 0 - 100% last på begge LSP-viklinger, men kan ikke ta ut mer enn 50% på begge samtidig, dvs 100% på HSP-vikling.

Oppgitte verdier for Pk og Ez er oppgitt for 100% last på aktuell LSP-vikling og 0 last på den andre LSP-viklingen.

Oppbygging av vikling

Bygd opp med 240 V vikling innerst, 415 V vikling i midten og HSP vikling ytterst.
Det medfører at 240 V får betydelig høyere Ez enn 415 V, noe som er gunstig for kortslutningsstrømmen.